GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch USDJPY

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Thị Trường vẩn trong giai đoạn Risk on
nên Uj vẫn trong cấu trúc tăng

Tìm điểm mua quanh vùng 109 -109.20
mục tiêu 110

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.