GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch USDJPY

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Thị Trường vẩn trong giai đoạn Risk on
nên Uj vẫn trong cấu trúc tăng

Tìm điểm mua quanh vùng 109 -109.20
mục tiêu 110

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.