Leadership

Có khả năng retest tại 109.40

FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sự tăng giá gần đây của khoảng 80 pips từ vùng thấp 108,11 của nó đã bị chặn lại ở mức thoái lui 61,8% của mức trượt gần đây từ mức cao ngày 08 tháng 11 đến mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 11 và đường xu hướng giảm dần nhỏ từ mức cao ngày 08 tháng 11.

Tuy nhiên, giá có khả năng tăng lên 109,04 phủ nhậ giảm giá cho một lần đẩy lên để retest lại 109, 40 .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.