Leadership

Có khả năng retest tại 109.40

FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sự tăng giá gần đây của khoảng 80 pips từ vùng thấp 108,11 của nó đã bị chặn lại ở mức thoái lui 61,8% của mức trượt gần đây từ mức cao ngày 08 tháng 11 đến mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 11 và đường xu hướng giảm dần nhỏ từ mức cao ngày 08 tháng 11.

Tuy nhiên, giá có khả năng tăng lên 109,04 phủ nhậ giảm giá cho một lần đẩy lên để retest lại 109, 40 .