OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Theo tôi, USDJPY sẽ còn một sóng tăng lên phá vùng đỉnh sau đó mới giảm. Hãy cẩn thận stoploss của bạn khi đã có lệnh sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.