OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp này nhất định sẽ phá sớm thôi vì trong quá khứ nếu muốn lên nó phải đi mô hình tam giác và lựa bán rất mạnh.Chỉ sell không đc buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.