NguyenThang33

Usd Jpy - Short

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đáng nhẽ tôi sẽ đăng phân tích này sớm hơn nhưng nên đăng sau khi ra tin :)) Giá đã bật lại 88,6 là một xác nhận cho sự điều chỉnh. Mốc 114 ko hoàn thành, Sóng Elliot hàng ngày hoàn thành. Nến Doji khung D1, RR có thể 30 pip cho 140 pip.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.