OzymandiasK

SELL USDJPY. SỰ SUY YẾU CỦA ĐỒNG ĐÔ LA MỸ.

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Tại khung D, cấu trúc tăng của UJ đã bị phá vỡ.
- Những cây nến ngày giảm mạnh khi phản ứng với vùng 109.7, 2 cây nến tuần trước cũng là 1 dấu hiệu Price Action cho thấy vùng cản 109.700 cực kỳ mạnh.
- Sell UJ xuống vùng 50 của fibo như mình vẽ. SL cứng tại 109.7.
Sell UJ hiện tại (108.6)
tp : 107.100 (150pip)
sl cứng : 109.700 (110pip) RR 1:1.5
có thể sl tại : 109.000 (40pip) RR 1:4
Goodluck