OzymandiasK

SELL USDJPY. SỰ SUY YẾU CỦA ĐỒNG ĐÔ LA MỸ.

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Tại khung D, cấu trúc tăng của UJ đã bị phá vỡ.
- Những cây nến ngày giảm mạnh khi phản ứng với vùng 109.7, 2 cây nến tuần trước cũng là 1 dấu hiệu Price Action cho thấy vùng cản 109.700 cực kỳ mạnh.
- Sell UJ xuống vùng 50 của fibo như mình vẽ. SL cứng tại 109.7.
Sell UJ hiện tại (108.6)
tp : 107.100 (150pip)
sl cứng : 109.700 (110pip) RR 1:1.5
có thể sl tại : 109.000 (40pip) RR 1:4
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.