TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY_4/2/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vào t6 tuần qua, USDJPY đã có 1 đợt tăng giá mạnh, phá qua vùng Sideway_trong trường hợp này là đường Neckline của mô hình ba đỉnh mà nó đã phá trước đó.
Do đó, xác suất của mô hình đã không còn cao như trước( không có đợt Pullback về đường Neckline), tuy nhiên về cấu trúc xu hướng thì giá đang hình thành 1 xu hướng giảm,chúng ta có thể xem xét bán ra tại vùng KC phía trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.