UnknownUnicorn23499361

Chờ bán USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có thể bán USDJPY hay chưa?
Cùng chờ dấu hiệu xác nhận ở khung thời gian nhỏ hơn.
Đây là một Entry rủi ro.

Great potential entry to short USDJPY with high reward.
See more on chart or leave a comment for details.

Just an idea for referencing.
Not a financial advice !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.