ZenoReal

Chờ bán USDJPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có thể bán USDJPY hay chưa?
Cùng chờ dấu hiệu xác nhận ở khung thời gian nhỏ hơn.
Đây là một Entry rủi ro.

Great potential entry to short USDJPY with high reward.
See more on chart or leave a comment for details.

Just an idea for referencing.
Not a financial advice !

Ý tưởng liên quan