GKFXPrimeVN

USDJPY - 20/07/2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 112,60

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,60 với mục tiêu 112, 05 & 111,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 112,60, có thể tới 112,85 & 113,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.