OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã tăng và gặp trend cản của H1, giá không phá lên và đã quay về hỗ trợ.
- H1 trend tăng đã bị phá.
- Mô hình 3 nến quạ đen.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.