NGUYENPHUCKHUONG

USD/JPY SELL mạnh

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
chào các anh em như đúng như dự đoán mình đăng vài giờ trước USDJPY đã giảm. Và theo tôi USDJPY sẽ còn giảm mạnh nữa trong những giờ tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.