ThanhThaoMC

08/05 Canh Short UJ target 100pip

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Canh UJ hồi về 110.9 để short xuống
Không nên Buy đi ngược xu hướng của UJ
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.