DatTong

Phân tích USDJPY.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Phân tích USDJPY tuần tới
W1:
- Downtrend nhỏ
- Giá đã phá vỡ trendline đi lên
D1:
- Hình thành uptrend nhỏ
- Giá nằm trên hỗ trợ
- Xu hướng đi lên mạnh
-->CHờ giá hồi lại, có tín hiệu--> Mua
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
SHS pattern on H1
Bình luận:
The price broken neckline and moved up !
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.