DatTong

Phân tích USDJPY.

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Phân tích USDJPY tuần tới
W1:
- Downtrend nhỏ
- Giá đã phá vỡ trendline đi lên
D1:
- Hình thành uptrend nhỏ
- Giá nằm trên hỗ trợ
- Xu hướng đi lên mạnh
-->CHờ giá hồi lại, có tín hiệu--> Mua
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: SHS pattern on H1
Bình luận: The price broken neckline and moved up !
Bình luận: Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận: