KhiemNI

USDJPY : UP TREND 112.344

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật


Xu hướng dài hạn tăng bị ảnh hưởng từ tâm lý virus chủng mới, tuy nhiên nền kinh tế lâu dài được các ngân hàng đánh giá vẫn có tiềm năng để đồng đô la tăng giá so với JPY.
Mức 112.344 là vùng được dự đoán là có khối lượng người chờ mua khá cao.Tuy nhiên trường hợp phe bán với xung lực mạnh giá xuống dưới mức 111.997 thì dự kiến thị trường chính thức đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.