Jayce_Pham

UJ 11/11 - 15/11/2019 Đang trong sóng điều chỉnh khá mạnh

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mô tả trên đồ thị.
Chỉ mang tính tham khảo.
Phân tích thuộc về ý kiến cá nhân.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.