Jayce1006

UJ 11/11 - 15/11/2019 Đang trong sóng điều chỉnh khá mạnh

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mô tả trên đồ thị.
Chỉ mang tính tham khảo.
Phân tích thuộc về ý kiến cá nhân.