GKFXPrimeVN

USDJPY, tín hiệu tăng đã rõ!

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sau khi vàng xuống mạnh do TQ mua thêm hàng hóa Mỹ, JPY cũng giảm và vì thế USDJPY tăng lên mạnh. Ở phương diện kỹ thuật, ta có mô hình vai - đầu - vai ngược, đây là mô hình ủng hộ một xu hướng tăng lại tiềm tàng. Khung thời gian H1 ta lại có mô hình cờ và tín hiệu break out cờ hiệu, đây là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng. Tất cả điều đó cho ta cái nhìn tổng quan, JPY sẽ còn hạ đến khi thượng đỉnh Mỹ - TQ bắt đầu. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.