ngobao1975

Xu hướng UJ từ 6/5

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang trong vùng sideway 109-112. Lực nến bán xuống mạnh. Giá đang nằm dưới 3EMA, Nếu UJ đóng nến dưới 111.870 thì tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 109.68-110.20
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã chạm vùng hỗ trợ 109.68-110.2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.