mayquanxi

Vai phải có thể hình thành hoặc không?

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
rủi ro là cực cao khi vào lệnh tại vị trí này:
có 2 TH sảy ra:
Nếu FOMC nâng tỷ lệ lãi suất lên 1.75 thì sẽ ko có vai phải và đó là một xu hướng tăng.
Nếu FOMC do dự và tạm giữ nguyên lãi suất UJ chắc chắn hình thành vai phải và là một xu hướng giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.