VuHungFX

UJ đã tích lỹ đủ năng lượng cho đợt Breakout tới

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đã tích lũy đủ để tiến tới mục tiêu trước trước mắt. Sau mục tiêu này nếu UJ ko bứt phá được qua trend cản mạnh và vùng cung mạnh ở trên thì có thể UJ ko chạy theo mô hình ABCD mà Down dài hạn. Vậy phải chờ đợi cho UJ đạt mục tiêu rồi ta có kế hoạch tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.