Finn_Rm3x

USD/JPY và chú ý giao dịch !

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Với 1 xu hướng DXY điều chỉnh, chúng ta kì vọng UJ sẽ điều chỉnh xuống 1 thời điểm khả quan

Founder : Rm Trading || 3X Optimals
My contact : t.me/Finnrm3x
Free signals telegram channel : t.me/rm3xtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.