khoahuynh

USDJPY - Sell tại cản

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang nằm trong vùng kháng cự mạnh của tháng.
Canh sell với mục tiêu như hình hoặc xa hơn tại 112.25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.