ngobao1975

Xu hướng UJ từ 11/12

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, giá đã chạm trendline tăng và vùng hỗ trợ. Đồng thời cho áp lực tăng.
Chờ BUY và TP/ SL như trên chart. Quan sát nếu giá phá trendline giảm dài hạn thì có thể giữ lệnh buy chờ vùng TP2

Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ.
Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************

Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã chạm vùng TP1 và trendline giảm, có thể chốt 1 phần lợi nhuận và chờ phản ứng giá tại vùng này, nếu giá phá cản thì vẫn duy trì chiến lược buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.