GAMOFX

USDJPY SHORT NHỊP GIẢM LẦN 3 ( TP 10R)

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY SHORT NHỊP GIẢM LẦN 3 ( TP 10R)
nhịp giảm lần 3 thường sẽ giảm rất mạnh theo xu hướng dài hạn, khung W , MN giảm
hiện tại tôi thấy tín hiệu ngắn hạn chart H1 xuất hiện đủ điều kiện vào lệnh bán xuống, lần này tỷ lệ RR khá tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.