URIFX

USDJPY #Bán

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tất cả nằm trên chart!
Bình luận:
USDJPY chờ đợi điều gì? Nếu chú ý, chúng ta thường thấy cặp này thường có trend lâu, giá đi ngắn nhưng take time nhiều.

Mình vẫn giữ position short
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.