NamHenry

USD/JPY: Cập Nhật ngày 22.06

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã phá qua trenline tại vùng giá: 107.5 và phá qua vùng kháng cự 107.2 trùng với mức fibo mở rộng 100.
Khuyến nghị tuần tới: Canh giá hồi lên SELL xuống.
Đầu tư ngoại hối rủi ro nhiều, khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc khối lượng và mức margin tài khoản, tránh thua lỗ đáng tiếc xảy ra.
-
Tham gia group chém gió tại telegram: @Possocoffeetrader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.