GAMOFX

usdjpy tăng trong tuần này

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
trên lực dài hạn MN usdjpy vẫn tăng
giao dịch theo xu hướng khi tín hiệu ngắn hạn tăng bao gồm fakey + breako out
tp 1 : 4.5R
TP 2 là 6.5R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.