utah0104

GÓC NHÌN EUDUSD VÀ USDJPY ????

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
video mang quan điểm cá nhân,ace chỉ nên tham khảo và đánh giá lại dựa trên phương pháp giao dịch của mình nhé,tks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.