FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đang tiến tới hỗ trợ của nó tại 109.07, nơi có khả năng bật trở lại ngưỡng kháng cự tại 109.84