tohaitrieu

USD/JPY Chart H4: Vai - Đầu - Vai mục tiêu 111.00 và 110.92

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY Chart H4: Vai - Đầu - Vai mục tiêu 111.00 và 110.92
Giao dịch đang hoạt động: Entry 111.34
Stop Loss: 111.62
Take Profit: 111.00, 110.925
Giao dịch đang hoạt động: Take một phần giao dịch ở 111.00 ngày hôm qua
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Full Take Profit 110.92