tohaitrieu

USD/JPY Chart H4: Vai - Đầu - Vai mục tiêu 111.00 và 110.92

Giá xuống
tohaitrieu Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY Chart H4: Vai - Đầu - Vai mục tiêu 111.00 và 110.92
Giao dịch đang hoạt động:
Entry 111.34
Stop Loss: 111.62
Take Profit: 111.00, 110.925
Giao dịch đang hoạt động:
Take một phần giao dịch ở 111.00 ngày hôm qua
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Full Take Profit 110.92

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.