OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY sẽ còn sóng giảm về vùng 125-126. Tại vùng này, USDJPY có thể sẽ kết thúc sóng giảm và bắt đầu tăng trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.