SecretRR

USDJPY chờ tín hiệu BUY ở POI H4

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
273 lượt xem
9
USDJPY chờ tín hiệu BUY ở POI H4
- Chúng ta sẽ chờ 1 tín hiệu ĐẸP để Buy
- Khi giá lấy được THANH KHOẢN ở vùng POI Sell => chờ Confirmation Entry H1/M15 để SHORT
Bình luận: USDJPY ở Khung M15 :
- MN đã có thể có 1 lệnh Tuyệt Vời để Hold lên POI H4 rồi đấy
- Vẫn công thức cũ Confirmation Entry - M15(M5)