truongdaiduy

Chờ mua USD-JPY

Giá lên
truongdaiduy Cập nhật   
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang đứng ở rìa trend chờ bung. Trader chúng ta thì chờ buy thôi, lợi nhuận khá lớn phía trước (:
Giao dịch đang hoạt động: Vào lệnh thôi (:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.