SinvestFX

SELL USDJPY sau khi Breakout kênh giá

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mở phiên ngày hôm nay, USDJPY breakout kênh giá tăng H4 và đang retest lại vị trí breakout => SELL 107.82
Stop loss 108.45
Take profit 106.80

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.