GKFXPrimeVN

USDJPY - 19/07/2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 112,90

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,90 với mục tiêu 112,55 & 112, 40 .

Phương án phụ: nếu vượt qua 112,90, có thể tới 113,10 & 113,30.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 112,90 khả năng quay về 112,55 là rất lớn.