mayquanxi

Giá đang vào điểu trình trên biểu đồ trước khi go up

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
+100 pips

Bình luận