StockXVN

USDJPY 11/10: Canh bán quanh vùng 113-113.1

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tuần trước giá USDJPY hình thành mô hình pinbar giảm khá đẹp ngay vùng cản nên nếu anh sem nào sell chắc đã bị stoout vào tuần này với lực tăng lên rất mạnh.
Tuy nhiên mình nhìn thấy cơ hội cho ae short quanh vùng 113-113.1. Đây là vùng kháng cự tròn số (kháng cự tâm lí) cũng là vùng cản của kênh giá tăng (như hình). Vì vậy đến vùng này ae có thể cân nhắc Sell với mức sl 40pip.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.