SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đã đảo ngược ngưỡng kháng cự của nó tại 9.18000 , nơi nó có khả năng có thể giảm hơn nữa đến 9.08395