SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đảo ngược tại 9.24450, nơi mà nó có khả năng giảm hơn nữa xuống 9.16780