SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đang sideway trong thời điểm này,nến đóng ngoài trendline có thể lên tới kháng cự lại 9.17300 , trong trendline có thể xuống 9.09780