SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đã bật ra khỏi 9.21830, nơi nó có khả năng tăng cao hơn nữa đến 9.28825