SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK dự kiến ​​sẽ tăng lên mức kháng cự tại 8.92350, nơi nó có khả năng phản ứng lại và giảm xuống mức hỗ trợ tại 8.75474
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.