SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đã bật ra khỏi 9.11812, nơi nó có khả năng có thể tăng hơn nữa đến 9.21030