SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK trả xuống 9.01000, nơi có khả năng có thể tăng hơn nữa đến 9.11100