dinhchien

USDOLLAR - Giảm cho tuần này

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Luôn stop loss
- Key giao dịch: 50% khi dự báo từ quá khứ
Bình luận: Khung Daily
Bình luận: Khung H1: Cần FORCE INDEX cắm sâu xuống đường 0