dinhchien

USDOLLAR - Có tín hiệu giảm hình Double Top khung H1

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* Xác suất chỉ 50% khi đoán hình từ bên trái.
- Stop loss: luôn tính dựa vào cấu trúc thị trường . Nếu phá cấu trúc thì chấp nhận Sai.