dinhchien

USDOLLAR - Đã về trend giảm trong 2 tuần tới

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Khung ngày: 3 day break down.
- H4: Nến cắm sâu 3 xuống đường EAM
- H1: đang hồi về vùng giá trị. Điểm vào hợp lý.
- 3 Mục tiêu tính bằng lý thuyết Elliot .
Giao dịch được đóng thủ công:
h1 có divergence
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.