dinhchien

USDOLLAR - Dòng USD lại giảm tuần này!!!!

FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.