ngohoang98

DXY - USD tuần sau 15/3-19/3

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
1. Hai đáy
2. Break kháng cự
3. Chạm EMA và hồi lên

===>>> Tỉ lệ đồng thuận với diễn biến tăng của USD vào tuần tới là cao hơn tâm lý giảm.

Bình luận