Vuthuydxtq34

Usd Index - Vn Index - Vn30 Index

FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
Usd Index : chỉ số Usd index cho ta thấy tổng thể về thị trường forex , giá đã đi hết 3 nhịp tăng , khả năng cao tiếp theo thị trường Fx sẽ có một pha điều chỉnh về MA50 ,