dinhchien

USDOLLAR - Tăng theo Bat Pattern tuần tiếp theo

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* Phải luôn stop loss. 50% cho tất cả các dự đoán.
- H4: đã có tín hiệu tăng mạnh.
- Daily: trở lại kênh giá với Real Divergence. Tuy nhiên, độ rộng MACD điểm c gần bằng 80% điểm a, nên cực kỳ cẩn thận giá sẽ kiểm tra lại đáy.
- H1 lực tăng rất đều.